MMAdvocats Localització Contacte


 
MM Advocats
Especialistes en Dret d'Empresa, Administratiu, Civil i Penal.

El nostre despatx professional que està situat en el centre de la comarca del Baix Llobregat i presta els seus serveis d’assessorament legal a particulars, petita i mitjana empresa i administracions locals en les diferents branques del dret.

La filosofia de treball del despatx està fonamentada en la qualitat, la dedicació, la disponibilitat i la personalització dels nostres serveis a les necessitats de cada client així com el compromís de resoldre l’assumpte plantejat, de la forma més satisfactòria possible per als interessos del nostre client.

L’oferiment de serveis d’assessoria jurídica de caràcter generalista, no ens impedeix destacar el nostre grau d’especialització en els àmbits del Dret d’Empresa, Civil, Administratiu i Penal disposar de col·laboradors especialitzats en cadascun dels àmbits jurídics possibilitant així la solució més adient per a cadascun dels assumptes que ens encomanen.

Manuel Monllaó i Errea
Advocat – Soci Director


 
 

El nostre despatx professional s’estructura en torn de les àrees i especialitats jurídiques següents:

DRET D'EMPRESA

· Dret Mercantil.
· Dret Societari.
· Gestoria i assessoria
  fiscal i laboral.
  DRET ADMINISTRATIU

· Dret i procediment   administratiu.
· Dret Urbanístic.
· Responsabilitat   Patrimonial de les
  Administracions   Públiques.


DRET PENAL


· Delictes econòmics i   societaris.
· Delictes contra persones i   el patrimoni.

 
DRET CIVIL


· Dret de Família i   successions.
· Dret Immobiliari.
· Dret de Danys.
· Drets del Consumidor.

 

 
   
  MM ADVOCATS · MM CONSULTORS
Plaça de Catalunya 14, 2º 1º - 08750 · 08750 · Molins de Rei | Telèfon (+34) 93 680 56 31 | Nota Legal | Nif: 35020517G | info@mmadvocats.es

 
 
 
MMADVOCATS

DRET D'EMPRESA


·Dret Mercantil
·Dret Societari
·Gestoria i assessoria fiscal
i laboral



DRET ADMINISTRATIU


·Dret i procediment administratiu
·Dret Urbanístic
·Responsabilitat Patrimonial de
les Administracions Públiques

DRET PENAL


·Delictes econòmics i societaris
·Delictes contra les persones
i el patrimoni

DRET CIVIL


·Dret de Família i succesions
·Dret Immobiliari
·Dret de Danys
·Drets del COnsumidor