MMAdvocats Localización Contacto
 

 
  Dret d'Empresa
Assessorament jurídic en tots els àmbits de l’activitat empresarial.  Dret Administratiu
Administracions Públiques i a les Administracions Locals.  Dret Penal
Defensa dels interessos de les persones davant dels Tribunals de Justícia.  Dret Civil
Assessorament jurídic als particulars dins de les matèries regulades pel Dret Civil.

 


MM Advocats
Àrees . Dret Penal


El fet de trobar-se involucrat en un eventual delicte o falta suposa una situació que afecta als bens i drets més fonamentals de la persona, i que requereix l’assessorament i l’assistència jurídica que assumeixi la defensa dels interessos de la persona afectada i ens representi davant dels Tribunals de Justícia.Dins dels procediments penals s’ofereix defensa jurídica dels interessos dels nostres clients en els supòsits següents:

 


Delictes econòmics: Estafes, apropiacions indegudes, alçament de bens,...

Delictes societaris: Falsejament de documents, de comptes anuals,...

Delictes contra les persones: Lesions, mals tractaments, agressions sexuals,..

Delictes contra el patrimoni: Robatoris, furts, estafes,...

Assistència al detingut.

 
   
  MM ADVOCATS · MM CONSULTORS
Plaça de Catalunya 14, 2º 1º - 08750 · Molins de Rei | Telèfon (+34) 93 680 56 31 | Nota Legal | Nif: 35020517G | info@mmadvocats.es | Fet per Tecnomolins

 
 
 
MMADVOCATS

DRET D'EMPRESA


·Dret Mercantil
·Dret Societari
·Gestoria i assessoria fiscal
i laboralDRET ADMINISTRATIU


·Dret i procediment administratiu
·Dret Urbanístic
·Responsabilitat Patrimonial de
les Administracions Públiques

DRET PENAL


·Delictes econòmics i societaris
·Delictes contra les persones
i el patrimoni

DRET CIVIL


·Dret de Família i succesions
·Dret Immobiliari
·Dret de Danys